Anexa 1 Acord de respectare a Politicii de Securitate a Informatiilor

Subsemnatul, imi exprim prin semnarea prezentului formular acordul cu privire la urmatoarele: 

sa respect toate prevederile politicilor si procedurilor privind prelucrarea datelor personale, existente in cadrul SPEARHEAD SYSTEMS, precum si in Politica de Securitate a Informatiilor. In acest sens, am luat la cunostinta continutul tuturor acestor documente.

sa adopt toate masurile de precautie necesare in vederea eliminarii riscurilor de dezvaluire catre persoane neautorizate a informatiilor interne ale SPEARHEAD SYSTEMS sau a informatiilor care mi-au fost incredintate de catre SPEARHEAD SYSTEMS.

sa returnez odata cu finalizarea activitatii mele pentru SPEARHEAD SYSTEMS, toate materialele la care am primit acces ca rezultat al activitatii mele in cadrul SPEARHEAD SYSTEMS. Inteleg faptul ca imi este interzisa folosirea acestor informatii in scopuri personale si nici nu am autorizarea de a dezvalui aceste materiale tertilor fara aprobarea explicita in scris a managerului/ sefului de departament desemnat pentru relatia cu angajatorul meu din interiorul SPEARHEAD SYSTEMS.

sa informez prompt Conducerea Companiei despre orice situatie de incalcare sau posibila incalcare a Politicilor si Procedurilor privind prelucrarea datelor personale, din cadrul SPEARHEAD SYSTEMS.

Sunt de acord ca incalcarea Politicii de Securitate va duce la aplicarea de actiuni disciplinare, la revocarea drepturilor, la desfacerea contractului de munca/ mandat/ colaborare si eventual la raspundere legala pe cale civila sau penala.

   Am luat la cunostinta si sunt informat cu privire la prevederile mentionate in Politica Spearhead Systems de securitate a informatiilor si ma angajez sa le respect.

Views
2 Total Views
2 Members Views
0 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this webpage by email.